Dokážeme
zlepšit
život seniorům

Inovace šité uživatelům na míru nejsou výsadou byznysu. Metodu Human Centered Design jsme úspěšně otestovali v projektu věnovanému sociální péči. Jako první v České republice.

Dokážeme zlepšit život seniorům
Klient
Individualizovaná péče pro seniory a handicapované
Human-Centered Design v sociálních službách
Pár faktů

Projekt trval 18 měsíců a zapojilo se do něj 11 domovů pro seniory a handicapované. Financován byl Evropskou Unií.
Partnery projektu byli:
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Fakulta sociálních věd

Jak znělo zadání

Personál domovů pečujících o seniory a handicapované čelí vysokým nárokům. Problémy související s provozem musí řešit za pochodu a co možná nejrychleji. Pod tlakem však často vznikají jen dočasné záplaty namísto dlouhodobě funkčních zlepšení. Metodiku Human Centered Design (HCD) jsme zvolili jako ideální nástroj, který domovům může ulehčit modernizaci služeb a do centra pozornosti postaví jejich obyvatele. Příležitost ověřit si použití metody HCD v českém veřejném sektoru vycházela z projektové výzvy Evropského sociálního fondu.

Dokážeme zlepšit život seniorům
Dokážeme zlepšit život seniorům
Dokážeme zlepšit život seniorům
Dokážeme zlepšit život seniorům

Jak jsme na to šli

Začali jsme, jako obvykle, důkladným průzkumem – dotazováním a nasloucháním. Chtěli jsme se v první řadě dozvědět, jak domovy pečují o individuální potřeby svých obyvatel. A samozřejmě nás zajímala i nevyslyšená přání klientů. Hloubkové rozhovory a pozorování nám odhalily nenaplněné potřeby, které jsme seskupili do několika tematických okruhů: vztahy a soukromí, zapojení rodiny, prestiž pečovatelského oboru, smysluplné trávení času, cesta ke smrti, finance a práce a další.

V sérii workshopů, kterých se účastnil i personál domovů, jsme hledali řešení pro naplnění potřeb klientů. Z několika desítek námětů jsme vybrali dvanáct, které jsme dál rozpracovali do prototypů a ty otestovali v praxi. Kromě funkčnosti jsme museli brát ohled i na náklady zvolených řešení – aby byly pro domovy skutečně realizovatelné.

V mnoha rozhovorech zazněla potřeba seniorů mít větší pocit soukromí. Otestovali jsme tedy úpravu společenské místnosti v jednom z domovů. Aby se společenská místnost stala místem zvoucím k posezení, nebylo například nutné pořizovat kompletně nový nábytek. Stačilo změnit uspořádání společného prostoru, aby nabídnul při užívání pocit soukromí a komfortu.

Rudolf Čihák
zakladatel a spolumajitel IdeaSense
Já jsem vždycky měl touhu nedělat jen komerční věci, ale i projekty, které pomůžou ve státní správě. Inovace pro seniory a handicapované mi v souvislosti s naší metodikou dávají vůbec největší smysl.

To, že jsme dokázali zpříjemnit život několika desítkám seniorů, pomohli domovům navázat užší spolupráci s rodinami a ukázali jim cestu k nabízení služeb, které jejich klienti potřebují, je jen jedním z výsledků projektu. Nejcennější je pro nás zjištění, že metoda Human Centered Design se stoprocentně osvědčila i ve veřejném sektoru.

Dnes jí mohou využívat i další instituce. Vytvořili jsme pro ně příručku Human Centered Design v sociálních službách, která je ke stažení na webu LepšíSociálníSlužby.cz. Příručku doplňují pracovní materiály, které organizacím usnadní zjištění a vyhodnocení potřeb jejich klientů, vymýšlení kreativních řešení, jejich otestování v praxi a spočítání nákladů díky interaktivnímu kalkulátoru.

Využité metody

Inovační farmy

Na projektu pracovali

Jana Bubnová, Rudolf Čihák, Marta Fedorková, Linda Chourová, Michaela Jelínková, Ondřej Jirkovský, Leona Masare, Hana Velechovská Šmýdová, Tereza Štolbová, Dalibor Tomko, Lenka Veselá

Ideasense.cz

Výsledky projektu

250 hloubkových
rozhovorů a pozorování
76 rozpracovaných
nápadů
12 otestovaných
funkčních prototypů
6 úspěšně
realizovaných konceptů
jedno velké uvědomění,
že konec života nemusí být tabu
obrovská poklona všem,
co již dnes poskytují špičkovou péči

Testování pomocí prototypů bylo pro nás úžasné, protože je efektivní a funguje. Zpětná vazba hned na startu nám ušetřila mnoho slepých cest.

Mgr. Bc. Jan Vojvodík, MBA
ředitel, Domov důchodců Ústí nad Orlicí
Kontaktujte nás

Můžeme pomoci i vám. Pojďme si o tom promluvit.

Jsme připraveni najít příležitosti k inovacím i ve vaší firmě.
Probereme společně, jaké jsou možnosti. To vše nezávazně.