EN
0%
Inovace od nápadu   k realizaci

Empatický design

Inovace inspirované lidským chováním, potřebami a emocemi.

Inovujeme

 • Business modely
 • Produkty
 • Služby
 • Zákaznické zkušenosti
 • Interní procesy
 • Business transformace

Pomáháme firmám aktivovat vlastní potenciál k inovacím

Vytváříme inovace, které zákazníci chtějí a které mají jasné finanční přínosy pro firmu. Jsme s vámi od nápadu až po realizaci.

Design thinking - ilustrace

Inovujte s námi

Víme jak na to.

Design thinking

Inovace založené na hlubokém porozumění, kreativitě a finanční životaschopnosti.

Inovace v akci
Rozvoj firmy pomocí designového myšlení

Spolutvorba expertů a zákazníků

V inovačním procesu propojujeme tvořivost a zkušenosti odborníků a zákazníků.

1

Zmapujeme trh a chování zákazníků. Inspirujeme se nejzajímavějšími řešeními na trhu. Objevíme příležitosti.

2

Spolu s vámi, zákazníky a externími partnery vytvoříme koncepty řešení a jejich prototypy. Otestujeme inovaci v reálných situacích.

3

Promyslíme funkční business model a propočítáme detailní finanční plán nákladů a výnosů. Připravíme implementaci celého projektu.

Inovační farmy®

Zažijete s námi proces vytváření inovací od prvních nápadů přes prototyp až po detailní design produktu. Díky našemu unikátnímu procesu vám pomůžeme realizovat inovace, které nastartují pozitivní změny ve vaší firmě.

Inovační ekosystém

Dobré myšlenky už nezapadnou. Vytvoříme pro vaši firmu inovační ekosystém, který zajistí průběžné inovace nejen zevnitř firmy, ale také od zákazníků a obchodních partnerů. Inovační ekosystém zahrnuje návrh procesů a organizačních opatření, které změní kulturu ve vaší firmě a uvolní kreativní potenciál zaměstnanců k inovacím.

Ideapoly®

Kdokoli může mít dobrý nápad, které z nich však přinesou firmě nejvíc? Ideapoly® umožňují každému zaměstnanci přicházet s nápady na drobné i radikální inovace. Virtuální trh Ideapoly pak podpoří vaše rozhodování, do kterých nápadů stojí za to investovat.

Více o Ideapoly najdete na webu naší sesterské firmy IdeaMarkets.

Pokud jste ve stejné situaci jako naši klienti, víme jak na to.

Inovační workshopy v praxi
 • Vnímáme příležitosti tam, kde jiní vidí problémy

  Znalosti a zkušenosti našeho týmu sahají od kulturní antropologie po komplexní technologie. Využíváme příležitostí tam, kde jiní vidí problémy. Důkladně zkoumáme chování lidí, jejich emoce a skutečné potřeby v různých životních situacích. Toto porozumění pak přenášíme do návrhu technologií, služeb a produktů tak, aby jim zákazníci nejen rozuměli, ale aby jim také přinášely radost.

 • Inovujeme se zákazníky

  Propojíme vaše a naše znalosti s potřebami skutečných zákazníků. Společná tvořivost, která propojuje nápady, různorodé pohledy a porozumění podstatě chování zákazníků, otevírá nové cesty k inovacím.

 • Chráníme vaše investice

  Navrhneme varianty produktových prototypů a celkový obchodní model ještě než začnete investovat do vývoje. Prototypy důkladně otestujeme v reálných situacích s vašimi zákazníky. Ze získaných dat vytvoříme business case a vy budete vědět, zda se inovace vyplatí.

 • Usnadníme vám rozhodování

  Představíme vám výslednou inovaci se všemi důležitými parametry pro vaše rozhodnutí. Budete vědět, že produkt odpovídá na potřeby trhu a že ho zákazníci chtějí. Budete znát obchodní potenciál dříve, než spustíte náročný vývoj.

"Problémy nevyřešíme, budeme-li používat stejný způsob myšlení, který nás k nim dovedl."

Albert Einstein

Naše práce

všechny reference inovujte s námi

Chcete-li to zažít, pojďte do toho s námi.

 

Náš tým

Chcete pracovat s námi?

 

Jste-li tvořivý člověk, který má svou práci rád, dokážete-li samostatně vést projekty a přemýšlet u toho s důkladností, profesionalitou a lidskou empatií a nezastaví vás jen tak nějaká překážka, ozvěte se nám.

Rudolf Čihák

Chief Executive Officer

Rudolf řídí společnost IdeaSense, kterou společně s Kateřinou Ailovou založil v roce 2012. Ve společnosti se věnuje práci na inovačních projektech stejně tak jako rozvoji inovační kultury a implementaci inovačních ekosystémů. V minulosti pracoval na pozici technického ředitele ve společnosti Lucent Technologies, kde ve spolupráci s americkými Bell Labs přiváděl na český trh nové typy technologických inovací zejména v oblasti vláknové optiky. Během svého působení v ČSA vedl sekci Inovací a Projektů, kde úspěšně zavedl fungující inovační ekosystém pro efektivní řízení nápadů od jejich vzniku až po projektovou implementaci. Ve společnosti Vodafone vedl jako ředitel pro strategickou transformaci řadu složitých transformačních projektů zaměřených na technologie, obchod, marketing a zákaznickou zkušenost. Vystudoval obor telekomunikace a doprava na Technické Univerzitě v Žilině. Ruda je aktivní pilot jednomotorových letadel a ve svém volném čase se věnuje letecké akrobacii.

Kateřina Ailová

Chief Innovation Officer

Kateřina je spoluzakladatelkou společnosti IdeaSense. Dlouhodobě se věnuje využívání kvalitativního výzkumu trhu a kreativních technik k inovaci služeb a produktů. Její odborností jsou design thinking a design zákaznické zkušenosti, které těží z etnografie, semiotiky, user experience a spolutvorby s klientskými týmy a zákazníky. Má široké zkušenosti s realizací inovačních ekosystémů ve firmách, rozvojem inovativní firemní kultury a inovačních procesů.

Po ukončení magisterského studia na Karlově univerzitě v Praze získala prestižní Fulbrightovo stipendium na doktorandské studium kulturní antropologie na Brandeis University v USA. Jako kulturní antropolog prováděla terénní výzkum mezi Zapotéky v Mexiku a indiány Navaho v Arizoně. Profesionálně se věnovala antropologii na Massachusetts Institute of Technology, pracovala jako brand planner v reklamních agenturách v New Yorku a Praze, a později rozvíjela etnografii a jiné inovativní metody výzkumu trhu ve výzkumné agentuře Synovate a ve společnosti Vodafone, kde se věnovala také realizaci inovačního ekosystému. Zajímá ji design, architektura a současné umění, salsa, lyžování a joga.

Michal Reynaud

Chief Operations Officer

Michal má na starosti řízení a efektivní fungování týmu IdeaSense. Je ostříleným manažerem s řadou zkušeností s vedením komplexních projektů. Ve svém pracovním životě se nejprve věnoval Brand Experience v telekomunikační společnosti Oskar, kde později – již pod hlavičkou Vodafone – působil jako ředitel správy majetkového portfolia. Svou kreativitu a schopnost efektivně řešit zadané úkoly prokázal například při redesignu pobočkové sítě, vývoji a prosazení nové filozofie pracovního prostředí a zejména při výstavbě nové centrální budovy Vodafonu. Do IdeaSense přináší cenné zkušenosti s fungováním a prosazováním inovativních řešení ve velkých nadnárodních korporacích. Neocenitelné jsou také jeho znalosti vlivů pracovního prostředí na lidské chování a naopak. Ve svém volném čase se věnuje skládání hudby, cestování, péči o všechno živé, co se mu doma vyskytuje.

Michael Hugo Rosák

Innovation Designer

Hugo se v IdeaSense věnuje řízení projektů, workshopů a inovací s využitím přístupu design thinking. Je odborníkem na rozvoj produktů a zkušenostní vzdělávání. V minulosti působil jako konzultant pro inovaci produktů v organizaci AFS Intercultural Programs v New Yorku. Také školil v oblasti interkulturního managementu a rozvoje soft skills v European Federation for Intercultural Learning a působil jako projektový manažer humanitární organizace Člověk v tísni na Blízkém východě. Ve volném čase se zajímá o design, umění, filmy a tanec.

Leona Dolečková

Innovation Designer

V IdeaSense má Leona na starosti vedení jednotlivých inovačních projektů s využitím metody design thinking. Specializuje se na organizační rozvoj, design produktů a služeb na základě zjištěných potřeb cílových uživatelů. Předchozí zkušenosti získala zejména na poli mezikulturního vzdělávání a rozvoji neziskových organizací v zahraničí. Jako školitelka pro mezikulturní témata více než 10 let spolupracovala se společností Cartus a organizací AFS. Pod hlavičkou Člověka v tísni pomáhala prostřednictvím workshopů, konzultací a grantových programů více než 25 organizacím s přípravou a realizací jejich projektů. V pozici Head of Programs řídila Leona projekty Člověka v tísni v Barmě. Svůj volný čas věnuje čtení knih všeho druhu, cestování a objevování nových kulturních míst a zážitků v Praze.

Tereza Procházková

Innovation Designer

Tereza v minulosti pracovala jako konzultant a výzkumník v Londýnské společnosti STBY Ltd., která se zaměřuje na etnografický výzkum pro design. Vystudovala grafický design a poté magisterský obor designu služeb ve Skotsku. Má široké grafické portfolio díky dlouholeté práci na mnoha projektech. Baví ji překládat složité informace do formy, kterou pochopí každý. Mimo jiné se podílela na projektu www.diytoolkit.org s Nesta a Rockefeller Foundation, kde pracovala na animovaných instrukčních videích. Ráda zpívá, hraje tenis a fascinuje ji lidové kutilství. Pevně věří ve rčení “Necessity is the mother of invention” a v každodenní lidskou invenci.

Kateřina Coops

Innovation Designer

Kateřina se věnuje především lidskému rozměru korporátní a firemní produktivity, specializuje se na vzdělávání, týmovou a operační efektivitu, nastavování a upravování vnitrofiremních procesů. Kromě vedení projektů v IdeaSense je zároveň provozní ředitelkou sestřinné společnosti IdeaMarkets, která se zabývá rozvojem inovačních ekosystémů ve firmách. V minulosti zastávala pozici operační ředitelky v European Leadership & Academic Institute (ELAI), koncipující a realizující projekty na podporu vzdělávání, inovací a start-upů, řídila pobočku IT konzultační společnosti NATEK, působila v několika mezinárodních korporacích (DHL IT Services, SITA INC B.V.) a v sektoru soukromého i státního univerzitního vzdělávání. V současnosti dále vyučuje HR Development na Prague College, působí v redakci časopisu Business Woman a vede projekt charitativní výměny Prague Swap: “Bazárek”, který založila.

Petr Kačena

Innovation Designer

Petr rád vymýšlí, jak by tenhle svět mohl fungovat lépe, a v IdeaSense se věnuje inovačním projektům s využitím metodologie design thinking. Do týmu přináší zkušenosti ze sociálního podnikání, neziskového sektoru a vzdělávání. Věnoval se rozjezdu tréninkové kavárny Café Start, působil jako projektový manažer v neziskovém sektoru pro organizace Agora-CE a SAOP a také více než 6 let pracoval jako lektor pro evropské vzdělávací programy jako Mládež v Akci, Socrates nebo Erasmus+. Vystudoval psychologii na FF UK, spolu s marketingem a public relations na FSV UK. Má moc rád jízdu na kole, objevování nových míst a psychologii.

Marcela Večerková

Business Model Designer

Marcela se v IdeaSense specializuje na vytváření business modelů a finančních plánů. Dříve pracovala v ČSA v oddělení Network Development na pozici Route manager. Její úkol byl maximalizovat zisk linek i celé sítě. Vyhledávala nové příležitosti na trhu, analyzovala a vytvářela letové řády, definovala ekonomickou strategii linek a podílela se na vytváření finančního plánu společnosti. Ve svém volném čase se věnuje létání na větroni a vlastní také instruktorskou licenci. Má ráda individuální sporty provozované kolektivně, hlavně běhání a lyžování.

Eva Bělinová

Customer Insights

Eva se v procesu design thinking věnuje přípravě a vedení kvalitativního výzkumu se zákazníky a experty a analýze zjištěných poznatků. Krom toho je expertem na projektové řízení ve sféře inkluzivního vzdělávání, regionálního rozvoje, přípravě a vedení projektů financovaných strukturálními fondy EU. Své zkušenosti Eva čerpá z mnohaletého působení v konzultační společnosti GAC spol. s r. o. v oblasti regionálního rozvoje a českého sociálního a vzdělávacího systému. Přenáší zkušenosti z komerční sféry také do neziskového sektoru v Nové škole, o.p.s., a to díky vítězství v programu Rok jinak Nadace Vodafone. Eva ráda cestuje a svůj volný čas věnuje rodině a sportu.

Radka Vepřková

Customer Insights

Radka je sociálním a kulturním antropologem, a tak se v IdeaSense věnuje především etnografii a její následné analýze. Pracovní zkušenosti má také s kvantitativním výzkumem a projektovým managementem. Kromě výzkumu se věnuje také sociálně inovativnímu projektu Superděti, kde pracuje s dětmi pečujícími o jejich těžce nemocné rodiče. Ve volném čase běhá dlouhé tratě, ráda čte a chodí do kina na dobré filmy. Miluje kávu a hory.

Jiří Fröhlich

Graphic Artist

Pro IdeaSense vytváří ilustrace a komiksy. Věnuje se grafickému designu, designu obalů, ilustracím do časopisů a kalendářů, volné kresbě a malbě. Pracoval jako výtvarník-návrhář, k dobrodružným zkušenostem řadí také práci v bankovním sektoru, kde vedl zvláštní skupinu určenou pro transporty cenin a bodyguarding. Rekreačně sportuje. Má rád cestování a pobyty v přírodě. Věnuje se také sportovní střelbě.

Nikola Pleskotová

Office Manager

Nikola zajišťuje bezchybný chod kanceláře a podporu týmu IdeaSense. V září dokončila magisterské studium oboru Přírodní zdroje a Hydrogeologie na Univerzitě Karlově v Praze. Ve volném čase pracuje jako dobrovolník pro společnost Kedjom-Keku.com kde má na starosti ostatní dobrovolníky a projekt Voda pro Kamerun.

Kde pracujeme

IdeaSense, s.r.o.
Drtinova 557/10 Praha 5 Smíchov, 150 00

Máte pro nás zprávu?

 

Chcete se nám ozvat, napsat vzkaz nebo například položit otázku? Rychlý kontaktní formulář je vám k dispozici.

Fakturační adresa: IdeaSense, s.r.o., Skalecká 115, Mníšek pod Brdy, 252 10, IČ 24250252, DIČ CZ24250252

Tento web používá k poskytování služeb, analýze návštěvnosti a marketingovým účelům soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace